Valitse sivu
Torronsuon kansallispuisto

Torronsuon kansallispuisto

Kakkostien itäpuoli, Tammela

Torronsuon kansallispuisto sijoittuu Länsi-Tammelaan 2-tien länsipuolelle.

Suokansallispuiston informaatiopiste on Forssa-Somerontien varrella Kiljamon saarekkeella, jossa on lintutorni ja josta alkaa Torronkylän kautta kiertävä ulkoilureitti osana Hämeen Ilvesreittiä pitkospuuosuuksineen.

Talvella suolla on n. 40 km viitoitettuja latuja. Kansallispuisto on 2600 hehtaaria. Torronsuo on erittäin edustava eteläsuomalainen keidassuo. Se on Etelä-Suomen syvimpiä soita ja sen pituus on 13 kilometriä. Se on turvekerrokseltaan Suomen syvimpiä soita, turvetta yli 12 metriä.

Torronsuolla on rikas linnusto. Torronsuo reunametsineen on tärkeä lintujen pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Lisätietoja:

Metsähallitus: 0206 39 5270 sisasuomi(at)metsa.fi

Hämeen Luontokeskus : 0201 108 273 luontokeskus(at)eerikkila.fi

Torronsuo

torronsuo-ulkoilureitti