Valitse sivu

Näin liikut luonnossa

Jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet

Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistyä luonnossa. Suomen luonto on monin paikoin herkkää ja uudistuu hitaasti. Luonnossa liikkuessamme emme saa vahingoittaa kasveja ja eläimiä, häiritä toisia ihmisiä emmekä vahingoittaa toisen omaisuutta. Jokamiehenoikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Vapaus ja vastuu kulkevat luonnossakin käsi kädessä. Kansallispuistoissa ja suojelualueilla on omat aluekohtaiset rajoitukset. Seuraavat jokamiehenoikeuksia koskevat periaatteet ovat tärkeitä.

Liikkuminen

Jalan, hiihtäen ja pyöräillen saa liikkua toisen maalla paitsi pihamailla, istutuksilla ja kesäisin pelloilla. Kotirauhaa ei saa rikkoa asunnon lähiympäristössä, puutarhassa ja muilla niiden kaltaisilla alueilla.
Virkistysalueilla voi uida, liikkua luonnossa, poimia marjoja ja sieniä. Alueella liikkuessa on voimassa jokamiehenoikeudet ja myös jokamiehenvastuu alueen säilyttämiseksi puhtaana ja viihtyisänä.
Kulkua voidaan muuten rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Kieltotaulussa mainitaan usein tämä viranomainen, joka on useimmiten lääninhallitus tai puolustusvoimat.
Liikkumista luonnonsuojelualueilla on usein rajoitettu. Lintujen pesimäaikaan tulisi välttää liikkumista lintujen pesimä- ja oleskelualueilla, kuten lintuvesillä ja ulkosaarissa.
Moottoriajoneuvolla ajaminen on kielletty toisen alueella ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Yksityisteillä saa tilapäisesti kulkea, kuten maastossakin jalkaisin, polkupyörällä, hiihtäen tai ratsain.
Jokaisella on oikeus kulkea vesillä ja jäällä. Vesialueelle saa tilapäisesti ankkuroida. Moottoriveneellä ajoa tulee välttää pehmeäpohjaisissa, matalissa, kalojen kudun kannalta tärkeissä lahdissa. Kalanpyydykset on kierrettävä riittävän kaukaa, jotta kalastusta ei häirittäisi.

Oleskelu

Tilapäinen oleskelu, kuten levähtäminen ja uiminen, auringonottaminen ja lyhytaikainen (tilapäinen) leiriytyminen on sallittua siellä missä kulkeminenkin. Virkistysalueilla on t. Telttailua asumusten läheisyydessä tulee välttää. Erityisalueilla, kuten uimarannoilla, telttailu on usein kielletty. Suomessa on noin 360 yleistä leirintäaluetta leirintämatkailua varten. Taajamissa on leiriytyminen yleisillä paikoilla ja yöpyminen ajoneuvossa yleensä kielletty.
Toisen maalle ei saa tehdä nuotiota tai muuta avotulta ilman pakottavaa tarvetta. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa tehdä metsään tai sen välittömään läheisyyteen edes omalle maalle, eikä luonnollisesti myöskään maanomistajan luvalla. Virkistysalueilla tulenteko on sallittua vain rakennetulla nuotiopaikalla paloviranomaisten ohjeita noudattaen. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös nuotiopaikoilla. Käytä vain varattuja tulipuita tai maapuita. Kasvavia puita ei saa käyttää. Tulenteossa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta.
Roskaaminen on kielletty. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden laskeminen tai kaataminen maahan tai veteen. Pidä ympäristö siistinä. Vie roskat varattuihin jätesäiliöihin tai kuljeta ne mukanasi pois.
Eläinten pesiä ja poikasia ei saa häiritä. Sen takia koirat on pidettävä kytkettynä huhtikuun alusta elokuun loppuun.

Luonnontuotteiden ottaminen

Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja ja sieniä voi poimia sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua. Kasvien ottamista on usein rajoitettu luonnonsuojelualueilla. Suomessa on yli 140 rauhoitettua kasvilajia, joiden poiminta on kokonaan kielletty.
Kasvavia puita ei saa kaataa tai vahingoittaa. Toisen maalta ei saa ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.
Onkia ja pilkkiä maksutta voi koko maassa. Muunlaiseen kalastukseen tarvitaan asianomaiset luvat. ( tietoa www.kalakortti.com) Heittokalastukseen tai uisteluun yhdellä vavalla tarvitaan viehelupa. Alle 18 vuotiaat ja yli 65 vuotiaat eivät tarvitse lupaa.
Metsästysoikeus on pääosiltaan kytketty maanomistukseen
Mäntysaari projekti on rahoitettu EU:n tavoite 2 -ohjelman rahoituksella.